Преси за балиране на отпадъци

DS 7/10 DS 7/10

компресиране на метални контейнерии до 60 литра

FP 200/300 FP 200/300

Намаляване на обема на метални берала до 200 литра

K 65/70 K 65/70

най-малката бала тежи от 30 кг. до 80 кг.

APV 300/500 APV 300/500

най-добре пресираната бала тежи между 300-500 кг.

AP-SK 12/20/28/36 AP-SK 12/20/28/36

the continuous bale weights of 80-400 kg

AP 25/35/40 AP 25/35/40

the professional bale weights of 200-600 kg

APS 35/50 APS 35/50

he comfortable bale weights of 400-700 kg

KS KS

residual waste compactor inner bag

MAXI MAXI

residual waste compactor outer bag

CONPRESS CONPRESS

residual waste compactor in normal containers

FP/5 FP/5

waste compactor for compacting hazardous waste in 200 litre barrels