KAESER сайт

RAVAS 4100

RAVAS 4100

ФУНКЦИИ

 • Автоматично и ръчно нулева коригиране;
 • Бруто/ нето претегляне;
 • Автоматичнa и ръчнa тара;
 • Въвеждане на ID код (5 знака);
 • Отчитане на бройка чрез вземане на образец
 • Отчитане на бройка чрез въвеждане на тегло/брой;
 • Два изхода RS232
 • Вграден часовник
 • Общ резултат с пореден номер;
 • Съобщения за грешка на дисплей;
 • Автоматично изключване след неизползване от 30 мин;
 • Превключване kg/lb 
Производител / Вносител Ravas

Изпратете запитване

Запознат съм с Условията за Защита на личните данни *