KAESER сайт

RAVAS 6100

RAVAS 6100

ФУНКЦИИ

 • Автоматично и ръчно нулева коригиране;
 • Бруто/ нето претегляне;
 • Автоматичнa и ръчнa тара чрез цифрова клавиатура;
 • Въвеждане на буквено-цифрови кодове (макс. 10 знака)
 • Вградена памет за девет предварително зададени тара стойности
 • Общ резултат с пореден номер;
 • Отчитане на бройка  чрез вземане на образец или пресмятане на тегло на бройка
 • Функции чрез параметри:
 • - Различно оформление за печат (по заявка)
 • - Различна базова функционалност (например дозиране)
 • Програмируеми функции:
 • специфичен клиентски софтуер (по заявка)
 • Съобщения за грешка на дисплей;
 • Захранванеto за принтера се включва и изключва чрез индикатор
 • Вграден часовник за дата и час
 • Автоматично изключване след неизползване от 15 мин;


Производител / Вносител Ravas

Изпратете запитване

Запознат съм с Условията за Защита на личните данни *