KAESER сайт

Ќастолна вакуум машина - MVS 45 XP

Ќастолна вакуум машина - MVS 45 XP
title=title=title=

Ќастолна вакуум машина - MVS 45 XP 

 онцептуално нови€ дисплей инсталиран на машината разполага богата функционалност и е технологично подобрен специално за хранителната индустри€.

 онтролни€ панел позвол€ва бърза настройка на процеса на работа благодарение на неговата интерактивност и интуитивност.

Ќай-значимите предимства на машината са:

  • ѕодобрен дисплей с течен кристал, който дава повече информаци€ за процеса на опаковане и позвол€ва бърза настройка на процеса на опаковане
  • ѕредварителна индикаци€ на техническите проблеми, директно на диспле€, благодарение на „check-up” функци€ за проверка без отвар€не на машината
  • ¬ъзможност за избор на типа продукт, който ще се опакова според макро-категориите: месо, риба, сирена, зеленчуци и други.
  • ¬ъзможност за настройка на вида на инертни€ газ и настройка на процентното съдържание на газ в опакованото съдържание, с възможност за принтиране на информаци€та върху етикета на опаковката.
  • ¬ъзможност за избиране на подкатегории на вс€ка основна категори€ (например: месо – телешко, говеждо, птиче, свинско или др.)
  • јвтоматично активиране на цикъла на опаковане с предварително зададени стойности след избор на подкатегори€.
  • EASY PULSE функци€ за опростено програмиране с възможност за оператора да зададе предварително избрани функции с предварително зададени параметри
  • ќпци€ за принтиране, ко€то може да се програмира да принтира етикета със сертификата за вакуумно опаковане и възможност за избор на бро€ на копи€та, които тр€ва да се залеп€т на вс€ка отделна опаковка
  • ≈лектронна система SOFT AIR – с н€колко нива на скорост за постепенно връщане на въздуха в камерата без да се позвол€ва наран€ване или разкъсване на опаковаката (изключително подход€що при опаковане на продукти с груби и остри форми)
  • ѕрограма за създаване на външен вакуум в контейнера чрез директно свързана с камерата на машината тръба

 

 

ѕроизводител / ¬носител Minipack - Torre S.P.A.

»зпратете запитване

«апознат съм с ”слови€та за «ащита на личните данни *