KAESER сайт

FE Микрофилтър

FE Микрофилтър

Микрофилтър за отстраняването на фини твърди частици > 0,1 µm, водни пари и маслени аерозоли

Производител / Вносител Kaeser Kompressoren Gmbh

Изпратете запитване

Запознат съм с Условията за Защита на личните данни *