Свържете се с нас

България

София

бул.Цариградско шосе 425
П.К. 1137
Тел: 02 975 61 00
Мобилен: 0888 842 528
Факс: 02 975 61 11
info@mavaindustrial.com


В цетралния ни офис в град София
 може да заплатите и с безконтакта или друг вид банкова карта.

Payment_last.png

Пловдив

ул. "Рогошко шосе" № 7, 
П.К. 4003
Тел: 032 696 796
Мобилен: 0887 207 867
info@mavaindustrial.com

Сливен

бул. Стефан Караджа 6
(в двора на завод Светлина, до покрития паркинг)
П.К. 8800
Мобилен: 0887 504 794
info@mavaindustrial.com