Бутални компресори

AEG Трифазен компресор 590 литра дебит AEG Трифазен компресор 590 литра дебит

AEG Трифазен компресор с ремъчна предавка 590 литра дебит. Резервоар 500 литра

AEG Трифазен компресор 830 литра дебит AEG Трифазен компресор 830 литра дебит

AEG Трифазен компресор с ремъчна предавка 830 литра дебит. Резервоар 270 литра

AEG Трифазен компресор 980 литра дебит AEG Трифазен компресор 980 литра дебит

AEG Трифазен компресор с ремъчна предавка 980 литра дебит. Резервоар 500 литра

1 2