KAESER сайт

Конференция „Енергийна ефективност в индустрията“ с KAESER KOMPRESSOREN

Мава Индустриал, официалният представител на KAESER KOMPRESSOREN за България, взе участие на конференцията „Енергийна ефективност в индустрията“, организирана от Германо-Българската индустриално-търговска камара, международната консултантска фирма Eclareon GmbH и Германското федерално министерство на икономиката и енергетикатаПо време на конференцията бяха представени актуалните развития, опит и концепции в германската енергийна политика за ефективно използване на енергия и ресурси в производствените процеси.

Посетителите се запознаха с решенията на KAESER в производството на енергийно ефективен сгъстен въздух:
  • KAESER Life-Cycle Management: от конструирането до пускането в експлоатация- ползи през целият жизнен цикъл на компресорната инсталация с постигане на спестявания от разход за енергия до 70%
  • Централно управление и мониторинг на оборудването. SIGMA AIR MANAGER 4.0
  • Възможностите за оптимизиране на съществуващи компресорни инсталации, чрез замерване на текущите загуби и пропуски в оборудването и изготвянето на анализ и предложения за различни констртуктивни решения, които да намалят разходите в мрежата за сгъстен въздух
Енергийна ефективност в индустрията KAESER 
Енергийна ефективност в индустрията KAESER

Енергийна ефективност в индустрията KAESER

Енергийна ефективност в индустрията KAESER