KAESER сайт

Пластмасова чембер лента

Пластмасова чембер лента Пластмасова чембер лента

Пластмасовата чембер лента е идеално решение за опаковане и укрепване на единични и групови товари, стоки и продукти.