KAESER сайт

Инженеринг

Можете да разчитате на нас!

„МАВА ИНДУСТРИАЛ“ АД разполага с висококвалифицирани инженери за  проектиране на компресорни помещения:

2.jpg


Проектиране на тръбна разводка в производственото помещение:

TransAir Scheme.jpg

 

Специализиран софтуер позволява 3D визуализация и симулация на работата на компресорната инсталация:

ADA2.jpgСъщо така предлагаме замерване и оптимизиране на вече изградена и действаща компресорна инсталация, с цел намаляване на разходите и повишаване на енергоефективността:

ADA.jpg
За запитвания, моля свържете се с нашият технически отдел, като попълните формата. 
Съвети за енергоспестяващо производство на сгъстен въздух