KAESER сайт

Компресорно оборудване KAESER по програма „Енергийна ефективност за МСП“

Компресорно оборудване KAESER по програма „Енергийна ефективност за МСП“

Energy_efficiency_3.jpg

Възползвайте се от възможността за извършване на енергиен одит и закупуване на компресорно оборудване от KAESER KOMPRESSOREN посредством оперативна програма „Иновации и конкуретноспособност“ и процедура за финансиране на проекти „Енергийна ефективност за МСП“.
Краен срок за извършване на енергиен одит: 10 август 2016 г.
Краен срок за кандидатстване по програмата: 12 октомври 2016 г.

Размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки одобрен проект:
• Минимум - 50 000 лева
• Максимум - 1 500 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 65% за микро и малки предприятия
• 55% за средни предприятия

Допустими разходи в рамките на проека:
• Разходи за извършване на енергиен одит
• Разходи за придобиване на машини и оборудване във връзка с енергийна ефективност
• Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални
• Разходи за СМР: на производствени сгради и на мерки за енергийна ефективност
• Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране по БДС EN ISO 50001
• Разходи за материали;

Във връзка с програмата Мава Индустриал предлага:
• консултиране за оптимизация и модернизация на компресорното оборудване
• посредничество във връзка с консултиране и извършване на енергиен одит
• посредничество с консултантска компания за разработване и управление на проекта

За всякакви въпроси относно програмата и нейните възможности, не се колебайте да ни потърсите!

 

Мава Индустриал и KAESER на StroMA EXPO 2016


Мава Индустриал и
KAESER на StroMA EXPO 2016


Два от най-успешните модели мобилни компресори - M31 и M114 от KAESER KOMPRESSOREN ще бъдат представени на щанда на Мава Индустриал АД на тазгодишното издание на СТРОМА ЕКСПО. Компанията е официален и единствен представител на немската марка компресори за България.

По време на изложението посетителите ще имат възможността да се уверят във възможностите и надеждността на представените модели, произведени с последно поколение икономични двигатели „Made in Germany”. Мобилните компресори KAESER са лесни за за управление, предлагат отлична гъвкавост за свързване с всички останали машини и не на последно място са изключително удобни за лесна и безпроблемна поддръжка. Серията MOBILAIR включва широка гама модели от най-малките портативни мобилни компресори до огромни мобилни компресорни станции.

Вече повече от 17 години Мава Индустриал доставя на българската индустрия цялостни решения за компресиран въздух и опаковане, подчинени на идеята за енергоспестяване,  намаляване на разходните норми и опазване на околната среда.

pokana - Copy (3).jpg
Нов поглед върху разходите за опаковане през 2016

calculation_2.18.15.jpgНов поглед върху разходите за опаковане през 2016

Каква е цената на опаковане на единица продукт? Голяма част от отговорните за процесите по опаковане лица в предприятията не са сигурни относно точната стойност. От друга страна тази цена е един от основните показатели, които могат да осигурят информиран избор на доставчик на опаковъчни технологии.

През последните няколко години експертите на Мава Индустриал реализираха редица проекти, в рамките на които клиентите бяха консултирани, от избора на подходящи консумативи за опаковане, през инжинеригна на цялата верига от формовъчни и опаковъчни машини, до доставката, пускането и последващия сервиз на цялото оборудване. Всичко това в името на постигане на по-добра цена на единица опакован продукт. Усилията на нашите експерти доведоха до предлагането на нова, цялостна услуга по отношение на опаковъчния цикъл, която дава и нов поглед върху тази важна част от производствената дейност.

Мава Индустриал е сред водещите компании на българския пазар при предлагането на решения за опаковане и вече над 16 години доставя на българските предприятия машини, инструменти и консумативи от водещи европейски производители.


1 2 3 4 5 6 7 8
показва 4 - 6 от 22 новини